İSTANBUL GENELİNDE YOLCU TRANSFER MERKEZLERİNİN VE SERVİS GÜZERGÂHLARININ BELİRLENEREK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

Şehirlerarası toplu taşıma yolculuklarının şehir merkezine etki eden tamamlayıcı yolcu hareketleri, trafik sıkışıklıkları, erişim kolaylıkları, park sorunları, emisyon gibi ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin de göz önüne alınarak planlanması gerekmektedir. Diğer yandan otogarlara erişim sürelerinin kısalmasına yönelik talepleri ve artan nüfus, kentsel hareketlilik planlamasına yönelik ihtiyacın önemini daha da arttırmaktadır. Bu doğrultuda İstanbul genelinde yolcu transfer merkezlerinin ve servis güzergahlarının belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda “İstanbul Genelinde Yolcu Transfer Merkezlerinin ve Servis Güzergahlarının belirlenerek Projelerinin Hazırlanması İşi” ihalesi tamamlanmış olup, gerekli çalışmalara başlanmıştır.