KENTİÇİ LOJİSTİK İHTİYAÇ ANALİZİ

İstanbul Kentiçi Lojistik Faaliyetleri İhtiyaç Analizi İşi kapsamında; kent içi lojistik kavramı ve faaliyetlerin kapsamı ile sınıflandırılması, uluslararası literatür araştırmaları, yurtdışı uygulama örnekleri ve standartların tespiti, İstanbul kent içi lojistik faaliyetler hakkındaki mevzuat ve standartların listesi, kent içi lojistik faaliyetlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri, kent içi lojistik faaliyetlere ilişkin paydaş listesi oluşturulması, İstanbul geneli yürütülen kent içi lojistik faaliyetlere ilişkin envanter çalışmalarının hazırlanması (CBS ortamına aktarılması) işleri yapılmıştır.

İstanbul Kentiçi Lojistik Faaliyetleri İhtiyaç Analizi İşi ile İstanbul’un lojistik hareketlik sistemi çözümlenmeye çalışılmış olup, yapılan analizler sonucunda kentin lojistik ihtiyaçları sıralanmış ve 78 adet odak noktası arasındaki güzergahlar belirlenmiştir. Proje kapsamında anket çalışması için 280 kuruma/birime gönderilen anket çalışmasından 135 kurumun yetkilileri ve alt birimlerinden toplam 164 geri dönüş alınmıştır.