Güzergah İzin Belgeleri Online Verilecek

Yük taşımacılığı yapan firmaların İBB sistemlerine online başvuru yaparak güzergah izin belgelerini alabilmesi için Lojistik Güzergah İzin Sistemi’nin (LOGİS) geliştirilmesi amaçlanmıştır.

LOGİS sisteminin geliştirilmesi ile kuruma gelmeye gerek kalmadan güzergah izin belgelerini oluşturabileceklerdir.

Projenin hayata geçirilmesiyle zaman ve maliyet açısından tasarruf edilmesi sağlanacaktır.

Proje çalışmaları devam etmektedir.