Yük Taşıtları Çalışma Saatleri

Azami ağırlığı 40 ton ve üzeri olan araçların haritada belirtilen sahil yollarını kullanması yasaktır.

24 Saat yasaklı sahil yollarına talep doğrultusunda Müdürlüğümüz uygun gördüğü takdirde güzergâh belirlenerek belge düzenlenebilir.