İSTANBUL GENELİ YÜK AKTARMA MERKEZLERİ

Başkanlığımızca ihalesi yapılıp kabul işlemleri tamamlanan “İstanbul Kentiçi Lojistik Faaliyetleri İhtiyaç Analizi” işi sonucunda İstanbul’un her iki yakasına en az birer adet yük aktarma merkezi ve şehir içine yayılacak şekilde ikincil aktarma merkezleri yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda öncelikli ve acil olarak ana aktarma merkezlerine ilişkin çalışma yapılması uygun görülmüş ve bu doğrultuda «İstanbul Geneli Lojistik Faaliyetlere Yönelik Yük Aktarma Merkezleri İçin Fizibilitelerin Gerçekleştirilerek Yer Seçiminin Yapılması İşi» ihalesi tamamlanıp, gerekli çalışmalara başlanmıştır.