OTOPARK İŞLETME YÖNERGESİ TASLAĞI

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif bulvar, cadde ve sokaklarda trafik şeridinden çizgilerle ayrılmış yol üzerinde veya trafik şeridi ile yaya kaldırımı arasında düzenlenmiş ceplerde; cadde ve sokaklar kenarındaki yaya yolunun uygun bölümlerinden faydalanmak suretiyle ve araçların ücretli olarak park edebilmesi gayesiyle tesis edilmiş veya edilecek olan park yerleri ile parkomatlı park yerleri, park et devam et otoparkları ile genel otoparkların hangi esas ve usuller ile açılacağı, bu park yerlerinin hangi kurum, kuruluş veya kişiler tarafından ve hangi şartlarla çalıştırılacağı, izinsiz olarak faaliyet gösteren bu tür park yerlerine uygulanacak cezai hükümler ile denetleme, yürütme ve kapatma ile ilgili esasları ortaya koymak ve yetki konusunda kurumlar arasında yaşanan veya yaşanacak olan çelişkileri gidermek suretiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki otoparkların belirli esas ve usuller dahilinde tespit edilerek yasal mevzuatlara uygun olarak çalıştırılmasını sağlamak amacını taşımaktadır.

Söz konusu yönergeye ilişkin kurum görüşleri doğrultusunda revize yapılmakta olup, onay için UKOME’ye sunulacaktır.