İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE ARA DURAK, YOLCU TRANSFER MERKEZİ İLE YÜK VE EŞYA TERMİNALİ AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE DAİR YÖNERGE TASLAĞI HAZIRLANMIŞTIR.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yol kenarında açılacak özel yolcu terminalleri, ara durak yerleri, yolcu indirme-bindirme yerlerinin açılması, işletilmesi, denetlenmesi veya tadil edilmesinde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 30.06.2005 tarih, 2005/5-17 sayılı UKOME Kararı ile “İstanbul Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Yol Kenarında Özel Yolcu Terminali Ara Durak ve İndirme-Bindirme Yeri Açılması ve İşletilmesine Dair Yönerge”nin kabulüne karar verilmiş olup, 22.04.2010 tarih, 2010/2-3 nolu UKOME Kararı ile söz konusu yönergeye geçici madde eklenmiştir.

Bahse konu yönergenin yürütülmesi esnasında revize edilmesi ihtiyacı hasıl olmuş olup, bu kapsamda; “İstanbul Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Ara Durak, Yolcu Transfer Merkezi ile Yük ve Eşya Terminali Açılması ve İşletilmesine Dair Yönerge” taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu yönergeye ilişkin kurum görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılacak olup, onay için UKOME’ye sunulacaktır.